Cookies


Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií

Prostřednictvím této internetové stránky („Stránka“) dochází ke zpracování osobních údajů - společností Inovační centrum INION, z.ú., se sídlem Dr. Engla 1061/6, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 09590811, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni pod sp. zn. U 171/KSPL, (dále jen „INION“) za účelem poskytování služeb uživatelům („Uživatel“ nebo „Vy“) Stránky. 

Účely zpracování jsou popsány níže v sekci „Účel zpracování a jeho popis“.

Tato Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií („Informace“ nebo „Prohlášení“) vysvětluje, jak prostřednictvím webových technologií zpracováváme osobní údaje o Vás. Toto Prohlášení obsahuje zejména (i) jaké webové technologie může tato Stránka používat, (ii) jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a jakým způsobem tyto údaje získáváme, (iii) jakým způsobem a za jakými účely tyto údaje používáme a zpracováváme, (iv) komu a kam tyto údaje případně předáváme a (v) jak tyto údaje chráníme a jaká máte práva v souvislosti se zpracováním.

Toto Prohlášení můžeme v průběhu času aktualizovat. Na Stránce budou uveřejněny jakékoliv změny tohoto Prohlášení a v případě podstatných změn budete upozorněn(a). 

Jaké webové technologie může tato Stránka používat:
My stejně jako určité třetí strany, které poskytují obsah, reklamu či jiné funkcionality na naší Stránce, můžeme používat různé technologie k získání a zpracování údajů, když navštívíte Stránku, a tyto mohou zahrnovat cookies a další technologie.

Cookies 
Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy na Vašem zařízení a které nám pomáhají sbírat údaje o Vašich aktivitách. Cookies nám dovolují zejména ukládat Vaše nastavení a preference, zapamatovat si Vaše přístupové údaje, poskytovat cílený obsah a marketingovou komunikaci a pomáhají nám porozumět, která část naší Stránky je nejvyhledávanější a analyzovat chod Stránky. Cookies mohou pocházet od nás (tzv. „first party cookies“) nebo i od třetích stran, jejichž služby využíváme (tzv. „third party cookies“).

Většina prohlížečů je standardně nastavena tak, aby cookies byly automaticky akceptovány. Máte však možnost nastavit svůj prohlížeč tak, aby se cookies před uložením zobrazily nebo je zásadně odmítnout. Bližší informace k nastavení cookies a jejich změně získáte u nejběžnějších prohlížečů zde:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cz
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows-10/edge-privacy-faq
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
Opera: http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/cs-cz/HT201265

Upozorňujeme, že se změny nastavení vždy týkají jen daného prohlížeče. Pokud používáte různé prohlížeče, musíte nastavení také změnit odděleně. Mimoto můžete cookies ze svého paměťového média kdykoli vymazat. Další informace získáte ve funkci pomocí svého prohlížeče nebo operačního systému.

Kdykoliv můžete nastavit svůj prohlížeč, aby akceptoval všechna cookies, odmítl je, nebo indikoval, kdy je cookie odesíláno. Upozorňujeme, že Stránka je nastavena na práci s povoleným použitím cookies, a proto některé vlastnosti Stránky nemusejí správně fungovat, pokud bude použití cookies odmítnuto.

IP adresa
IP adresa je unikátní číslo, které je přiděleno počítači nebo jinému zařízení komunikujícímu prostřednictvím internetového protokolu. Při každém přenosu dat je nutné znát IP adresu odesílatele a příjemce.

Analytické skripty
Analytické skripty jsou malé části počítačového kódu, prostřednictvím kterých je možné sledovat uživatele a jeho chování na webových stránkách. Může se jednat o základní sledování, zda uživatel navštívil stránku, až po pokročilé sledování jako například přečtení článku, odeslání formuláře atd. Analytické skripty může poskytovat získané informace třetí straně - poskytovateli počítačového kódu. 


Zpracovávané osobní údaje:
Stránka zpracovává následující kategorie osobních údajů a informací o Vás:

Údaje o užívání Stránky. Můžeme zpracovávat údaje, jak používáte Stránku Vaším počítačem, telefonem nebo jiným zařízením, kterým přistupujete na Stránku. Například můžeme zpracovávat:
Údaje o zařízení: hardware model, unikátní identifikátory zařízení, MAC adresu, IP adresu, verzi operačního systému a nastavení zařízení;
Log: čas a dobu používání Stránky, údaje o vyhledávání a jakékoliv informace uložené v cookies, které mohou jednoznačně identifikovat Váš prohlížeč nebo účet;
Lokační údaje: údaje o Vaší poloze získané různými technologiemi na určení polohy, jako jsou například GPS, Wi-Fi přístupové body nebo jiné senzory, které nám mohou poskytnout údaje o blízkých zařízeních;
Údaje o nastavení prohlížeče: údaje o vašem nastavení Cookies, o Vašem nastavení jazyka atp; 
Jiné údaje: údaje o Vašem užívání Stránky, které můžeme zpracovávat, pokud navštívíte nebo použijete stránky nebo aplikace třetích stran ke spolupráci s námi, a údaje o tom, jakým způsobem interagujete s obsahem Stránky.

Získané osobní údaje můžeme v zákonem dovolených případech spojovat s údaji o Vás a Vašich aktivitách z veřejných a veřejně dostupných zdrojů.

Účel zpracování a jeho popis: 
Osobní údaje zpracováváme a využíváme pro následující účely:

Účely jež vyžadují Váš souhlas se zpracováním údajů

Uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami.
Osobní údaje jsou využity za účelem zvýšení uživatelského komfortu tím, že si spřízněné webové stránky uloží informace o Vašem nastavení jako například volba jazyka, region, rozlišení obrazovky, souhlas s použitím cookies a další.
Statistika a analýza chování uživatele. Osobní údaje jsou využity pro vytváření statistik, sledování a analýzu chování uživatele na internetových stránkách. Na jejich základě mohou být vytvářeny anonymizované reporty, z kterých je možné dohledat subjekt údajů pomocí určité kombinace osobních údajů subjektu v interních databázích.
Oslovování s nabídkou služeb a propojení se sociálními sítěmi. Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o produktech a službách INION nebo Správce obsahu a jiných subjektů, akcích, soutěžích, odebíraní novinek, reklamy, zasílání nabídek. Některé osobní údaje jsou použity i pro cílení výše uvedených sdělení. Vaše osobní údaje jsou dále použity pro zajištění provázanosti webů se sociálními sítěmi a možnost sdílení obsahu jejich prostřednictvím.

Účely jež nevyžadují Váš souhlas se zpracováním údajů
Zajištění funkčnosti internetové stránky.
Vaše osobní údaje nám pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako např. navigace stránky, přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky, rychlé načtení obsahu internetové stránky či ověření uživatele. Webová stránka nemůže správně fungovat bez zpracování těchto údajů, které jsou pro tento účel nezbytné.
Uložení preferencí uživatele na doméně po dobu relace nebo pro přiměřeně krátkou dobu. Osobní údaje jsou využity za účelem zvýšení uživatelského komfortu tím, že si internetová stránka uloží informace o Vašem nastavení jako například volba jazyka, region, rozlišení obrazovky, souhlas s použitím cookies a další.
Měření návštěvnosti webových stránek. Analytické cookies vlastní (first party), která slouží k měření návštěvnosti a neobsahuje unikátní identifikaci uživatele.

Jak zpracováváme Vaše údaje:
Zpracování osobních údajů bude zahrnovat zejména sběr, uložení na datových nosičích, třídění, užívání, ukládání a mazání osobních údajů automaticky či manuálně tak, aby tyto činnosti naplnily účely definované výše.
 
Nezbytnost / Dobrovolnost zpracování osobních údajů:
Některé osobní údaje můžeme zpracovávat na základě oprávněného zájmu společnosti INION, Správce obsahu nebo třetí osoby. To se týká zejména cookies zpracovávaných za účely: 
zajištění funkčnosti internetové stránky, 
uložení preferencí uživatele na doméně po dobu relace nebo pro přiměřeně krátkou dobu,
měření návštěvnosti webových stránek.
Pro ostatní účely zpracováváme Vaše osobní údaje pouze na základě Vaše souhlasu se zpracováním osobních údajů a poskytnutí údajů pro takové zpracování je z Vaší strany dobrovolné, tj. tyto údaje nejste povinen(na) nám poskytovat. Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.

Doba zpracování:
V případě cookies sloužících k zajištění funkčnosti internetové stránky se zpracování ukončuje po skončení relace. V případě cookies sloužících k uložení preferencí uživatele na doméně po dobu relace nebo pro přiměřeně krátkou dobu zpracovávané na základě oprávněného zájmu jsou zpracovávány nejvíce po dobu 13 měsíců od ukončení poslední relace uživatele. V případě zpracování na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů jsou osobní údaje zpracovány po dobu platnosti souhlasu uvedenou v textu souhlasu nebo do odvolání souhlasu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:Poskytnuté a získané osobní údaje můžeme v odůvodněných případech zpřístupnit dalším stranám, kterými jsou zejména: Marketingové agentury, Partneři Inovačního centra INION, Analytické a statistické společnosti.
Zejména: 
Google Analytics -
Tato Stránka využívá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“), využívající cookies, jež umožňují analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Konkrétně Stránky využívají následující moduly:
Google Analytics - Monitorování stavu a výkonu účtu, souhrnné informace o přehledech publika, aktivní uživatelé, průzkumník uživatelů, publika ve službě Analytics, kvalita návštěvy, pravděpodobnost konverze, přehledy srovnávání, demografické údaje a zájmy, přehled tok uživatelů, přehledy Adwords; 
DoubleClick Digital Marketing - Integrace Doublecklick Campaign Manager, aktivace remarketingu a funkcí přehledů inzerce v analytics, optimalizace marketingu v obsahové síti, optimalizace marketingu ve vyhledávačích, rychlost webu; 
AdSense - Služba AdSense v Analytics, seskupení obsahu, vyhledávání na webu, události, přehled tok chování, vytváření a správa cílů, tok k cíli, atribuce, přehledy akvizic, chování uživatele.
Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) mohou být společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických.
Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání Stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na Stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Můžete odmítnout používání souborů cookies jak je popsáno výše nebo změnit příslušné nastavení ve vašem prohlížeči, avšak jestliže tak učiníte pro všechny typy cookies, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky.
Chcete-li se vyhnout sledování pomocí služby Google Analytics na všech webech, navštivte prosím: https://tools.google.com/dlpage/gaoptoutDetailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Facebook
Tato Stránka využívá analytické cookies, pixely a jiné technologie společnosti Facebook, Inc. (dále jen „Facebook“), umožňující shromažďování nebo získávání informací ze Stránky, dalších webů a jiných míst na internetu, přičemž tyto informace může Facebook využívat k poskytování služeb měření a zacílení reklam. Prostřednictvím odvolání souhlasu se sběrem cookies nebo zákazu sběru cookies v prohlížeči, můžete ukončit shromažďování a využívání informací jejich prostřednictvím ze strany společnosti Facebook, avšak jestliže tak učiníte pro všechny typy cookies, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této Stránky. 

Další subjekty 
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů: 
Přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí:
V rámci uvedeného zpracování mohou být Vaše osobní údaje předávané do následujících třetích zemí, tj. zemí mimo Evropský hospodářský prosto:
V rámci služby Google Analytics a/nebo využívání analytických cookies a dalších výše popsaných webových technologií ze strany společnosti Facebook může docházet k předávání Vašich osobních údajů na serverová úložiště ve Spojených státech amerických. Takové předání je právně dovoleno na základě rozhodnutí Evropské Komise o odpovídající ochraně osobních údajů a příslušné certifikace třetí strany dle tzv. Privacy Shield, tj. společného právního nástroje Evropské komise a Spojených států amerických k zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů pro předání osobních údajů do USA, tak jak je Privacy Shield definován Rozhodnutím Evropské Komise. Zpracování údajů na základě takového předání nevyžaduje splnění dalších zvláštních podmínek.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů, jenž se Vás může právně nebo jinak významně dotýkat:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu.Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem externích internetových stránek, na které vedou hypertextové odkazy na Stránce. Neneseme odpovědnost za zpracování Vašich osobních údajů na externích stránkách. Tyto hypertextové odkazy jsou poskytovány jako služba uživateli a jsou přístupné na Vaše vlastní nebezpečí.

Abychom zajistili maximální možnou ochranu před neoprávněným přístupem nebo před neoprávněnými změnami, zveřejněním nebo zničením údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, přijali jsme vhodná organizační a technická opatření zahrnující fyzické, elektronické a řídicí postupy k ochraně a zajištění informací, které o Vás shromažďujeme prostřednictvím této webové stránky. Vaše citlivé informace a / nebo osobní údaje, které jste zadali na našich webových stránkách, jsou šifrovány a chráněny certifikátem SSL. Navzdory výše uvedeným opatřením nemůžeme zaručit, že Vaše osobní údaje jsou v bezpečí, pokud jsou Vámi přeneseny nebo pokud budete s Vašimi osobními údaji sami zacházet nezabezpečeným způsobem.