Co mohu od konzultací očekávat?

 • Nezaujatý pohled na mé podnikání - konzultant má nadhled a všímá si věcí, které vám uniknou, pokud jste v problematice příliš ponořeni
 • Pomoc s optimalizací provozu a nákladů - reálná úspora v době krize
 • Management lidských zdrojů - analýza silných a slabých stránek týmu, strategie další práce s týmem, důraz na efektivitu a lidský přístup
 • Pomoc při zpracování důležitých analýz a plánů (business plán, BCG matice, Paretova analýza, aj.) a implementace do strategie
 • Paretova analýza - zjištění, které aktivity pro vás mají největší přínos
 • Vyhodnocení ziskovosti produktů - na co se soustředit, co vydělává, kde srazit náklady atd.
 • BCG matice
 • Vytvoření nebo revize business plánu - abyste věděli, jak to bude vypadat finančně v příštích měsících a letech
 • Úprava strategie firmy na základě těchto dat a jasný plán na její implementaci do praxe
 • Pochopení a získání strategického pohledu na podnikatelské prostředí, ve kterém podnikám
 • Pomoc s optimalizací provozu a nákladů - reálná úspora v době krize
 • kapitál
 • pracovní síla
 • zákazníci
 • Pohled na to, jak přistupovat k inovacím

Na co se v rámci konzultací připravit?

 • nejprve proběhne úvodní konzultace - ta bude o pochopení a navnímání situace ve vaší firmě - popíšete nám svůj provoz, lidi, kteří za firmou stojí, finanční výsledky, a problémy, které vás trápí, a na co se nyní potřebujete zaměřit
 • společně s konzultantem se pak domluvíte na dalších konzultacích včetně jejich obsahu a co bude potřeba si na ně připravit (pravděpodobně se vás budeme ptát na otázky ohledně firmy, nad kterými jste nikdy nepřemýšleli, a bude potřeba si je promyslet 🙂)
 • domluvíme se na drobných změnách, které mezi sezeními ve firmě uděláte, a vyhodnotíme si pak jejich dopady
 • viditelných výsledků dosáhneme již během několika sezení (každé bude trvat cca 2-3 hodiny) - první změny ve firmě pocítíte již po 2. konzultaci
 • poskytujeme ale také jednorázové např. 1h konzultace na téma, které vás nyní pálí, a potřebujete se o něm poradit
 • Cena za hodinu konzultace s expertem je 1500 Kč