Inovační centrum "INION" a jeho role

March 17, 2022

Karlovarský kraj je jedním ze tří strukturálně postižených regionů v České republice.  Dlouhodobě tento kraj trápí vysoká míra nezaměstnanosti, nejnižší průměrná mzda a vylidňování. Absence vysokého školství má vliv nejen na odchod mladých lidí za vzděláním a kvalifikovanou prací, ale také na příliv investic do budoucnosti, jako je věda a výzkum.

Pandemická krize situaci ještě zhoršila a kraj silně orientovaný na cestovní ruch dostal další ránu. Jen za tři měsíce od března 2020 se nezaměstnanost v kraji zvýšila o 106 %. Výhled do budoucnosti není vůbec pozitivní, například McKinsey & Company očekává v desetiletém výhledu propad pracovních míst až o 15 %.  A přesně v tuto dobu se v našich hlavách zrodila myšlenka založit organizaci, která by se aktivně věnovala činnostem vedoucím k obnově ekonomického prostředí. Věříme v potenciál kraje, a proto jsme založili Inovační centrum INION.

Vzorem a inspirací pro naší činnost jsou nejen úspěšná inovační centra v České republice, ale i inovační centra ve světě. U vzniku nemalého počtu světových inovačních center stála na počátku krize a zároveň přesvědčení, že právě inovace je nástrojem pro nastartování lokálního ekonomického rozvoje.

Inovační centrum INION se staví do role průvodce v ekosystému inovačních aktivit a rozvoje podnikání v regionu, mezi jeho úkoly patří:

  • snižování bariér vstupu do podnikání,
  • pomoc s rozjezdem podnikání,
  • rozvoj podnikatelského myšlení,
  • zavádění inovací do praxe,
  • podpora partnerů v rozvoji business aktivit v kraji,
  • vzdělávání.

Struktura Inovačního centra se skládá ze tří navzájem provázaných částí:

  • technologického HUBu, který si klade za cíl přivést do kraje a regionu business a R&D partnery, kteří budou v regionu podnikat své aktivity;
  • inkubátoru, který je podpůrnou platformou pro začínající podnikatele a rozvoj jejich podnikatelského nápadu;
  • coworkingového centra jako inspirativního prostoru pro práci a vzdělávání.

Aktuálně se věnujeme přípravám spojeným s otevřením Inovačního centra v Karlových Varech a o jeho průběhu vás budeme informovat.

Zajímá vás více informací nebo máte něco na srdci? Spojte se s námi! info@inion.cz

Share this post
aktivity
INION
služby inionu
inovační centrum