Inovační platforma pro kulturní a kreativní průmysl

March 15, 2022

Inovační platforma pro kulturní a kreativní průmysl

Účastníme se inovační platformy KKO.

11. listopadu jsme se účastnili jednání inovační platformy pro KKO. Cílem tohoto setkávání je podpořit rozvoj kulturního a kreativního odvětví v našem kraji.  

Hlavním tématem bylo představení krajského strategického projektu Kulturní a kreativní kanceláře 4K, na jehož přípravách se podílíme.

Naší snahou je aktivně podporovat kreativce či jejich sdružující organizace.  Přínos pro oblast KKO vnímáme v individuální asistenci  v oblasti podnikání či při rozvoji podnikatelských kompetencí/ podnikatelského myšlení.

Zpět

Share this post
kko
kulturní a kreativní odvětví
inovační aktivity
rozvoj karlovarského kraje
věříme v potenciál kraje