Kulturní a kreativní kancelář

March 17, 2022

Krajská kulturní a kreativní kancelář

Pomáháme s přípravami strategického projektu 4K.

Strategický projekt 4K z Operačního programu Spravedlivá transformace bude hrát roli hlavního koordinátora a spolutvůrce infrastruktury kulturních a kreativních odvětí v kraji.

Inovační centrum INION se aktivně podílí na přípravách projektu. Cílem projektu je zvýšit podnikavost kreativců. Kreativní hub jim pak poskytne zázemí a poradenství v oblasti nového podnikání.

Share this post
kulturní a kreativní odvětví
strategický projekt
spravedlivá transformace
inovace
podpora podnikání
aktivity