Lucie Podrápská: Podpora tvůrčích talentů se regionům vyplatí 

February 27, 2023


Lucie Podrápská žije a pracuje v Ústí nad Labem, a protože pochází z výtvarnické rodiny má blízko k výtvarnému umění a umění obecně. S její tvorbou se aktuálně můžete setkat v našem Inovačním centru INION, kde od 19. ledna do 16. března probíhá výstava jejích prací pod názvem CREO. A protože Lucie pracuje v Inovačním centru Ústeckého kraje (ICUK), kde se věnuje rozvoji regionu a kreativním odvětvím, zeptali jsme se jí na pár otázek.

Co je konkrétně Vaší náplní práce v ICUKu?

Na ICUKU působím od roku 2016 a zabývám se projekty rozvoje a proměny Ústeckého kraje. Zajímají mě nové trendy a technologie a poslední roky se hodně věnuji podpoře tzv. kulturních a kreativních odvětví, což je klíčové téma i pro EU. Náš region si nese spoustu zátěží z minulosti, to víme všichni. Když se ale dívám do budoucna, jsem optimistka. Spolupracuji s mnoha úžasnými lidmi, vyhledávám příběhy zdařilých projektů a podporuji snahy kreativních a podnikavých lidí, kteří jsou schopni a ochotni jít svým vlastním konáním příkladem.

V poslední době jsou to například menší kreativní a kulturně komunitní ohniska napříč celým krajem. Čím dál častěji potkávám tvůrce, kteří do našeho kraje přicházejí odjinud, chtějí u nás zakotvit, tvořit a objevovat tenhle nádherný kus země. Zakládají firmy nebo spolky, které vtahují okolní obyvatele do nových věcí souvisejících s kulturními, kreativními nebo odpočinkovými akcemi, dobrou kávou a zdravým jídlem, sdružují se pro různé akce, projekty a činnosti, dělají grafiku, píší knihy a scénáře, vytvářejí umělecká díla, opravují vlastními silami opuštěné domy nebo se věnují tradičním řemeslům. Moje práce je takové lidi podporovat, jak nejlépe umím. Radost mi dělá také spolupráce s obcemi.

Cílem nás všech, kteří se kolem kulturních a kreativních odvětví pohybujeme, je zvyšovat kvalitu života v regionu. A zkušenosti z vyspělé Evropy ukazují, že v ex-průmyslových lokalitách jsou pro to investice do tvůrčích talentů tím nejlepším nástrojem.


Jak vnímáte program OVACE?

Program OVACE je skvělý program na podporu podnikání kreativců. Spojení „co Čech to muzikant“ bych rozšířila na „co Čech to kreativec.“ Mnoho lidí se věnuje tvůrčí činnosti i jen tak mimochodem po práci a nikdy je nenapadne, že by mohli výsledek své práce nabídnout ostatním. Například studenti mohou mít skvělý nápad, kterým takový program může pomoci definovat si cíle, zvolit strategii a zkusit založit firmu. Mně se líbí myšlenka podnikat lokálně a zároveň globálně. Dnes je to možné, stačí dobře uchopit prvotní nápad, překonat strach a zkusit si to klidně nejdřív nanečisto společně s mentory programu OVACE. Vhodný je určitě i pro již existující firmy podnikající v kreativním sektoru. Je vždy dobré mít nezávislou zpětnou vazbu nebo získat nové kontakty.

Od dubna budeme mít v OVACÍCH běh přímo pro asociace a sdružení. S Kreativní.uk jste se přihlásili. Jaká máte očekávání?

Jde nám hlavně o sdílení informací, nápadů a myšlenek, včetně získání zpětné vazby k tomu, co děláme. Pořád je co zlepšovat. Kreativní.uk je v tuto chvíli ryze dobrovolná platforma jednotlivců, institucí, firem, spolků, obcí. Všichni mají zajímavé aktivity a projekty, našim cílem je se více poznávat, podporovat se v rámci akcí, sdílet zkušenosti a diskutovat, co nás pálí, hledat řešení. V rámci OVACÍ bychom se také o tomto rádi bavili, jak to celé udržitelně do budoucna uchopit.


Součástí OVACÍ je i individuální mentoring. Využijete jej? A jaké otázky Vás momentálně nejvíc pálí?

Určitě ano, platforma se nám stále více rozvíjí a tvoří odspodu, občas se potkáme, pošleme si maily k novinkám, sdílíme informace k možnostem financování projektů. Nemáme žádnou právní subjektivitu. Je otázka, jak dál například uchopit vznik klastru a jak spolupracovat se zahraničím. Na spolupráci s OVACEMi se těšíme.

Dubnový běh programu OVACE určený asociacím a oborovým organizacím z kulturních a kreativních odvětví startuje již na přelomu března a dubna a je pro účastníky ZDARMA. Více informací: https://ovace.cz/asociace/

Lucie Podrápská

Share this post
INION OVACE