Rada pro výzkum, vývoj a inovace

March 15, 2022

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje je odborným, koordinačním, iniciativním a poradním orgánem Rady Karlovarského kraje oblastech výzkumu, vývoje a inovací. RVVI je dobrovolné uskupení regionálních aktérů oblasti výzkumu, vývoje a inovací, kteří jsou v RVVI zastoupeni představiteli těchto subjektů včetně představitelů veřejné správy. RVVI je založena a řízena na principu partnerství. První jednání rady, kterého jsme se účastnili jako řádní členové, se konalo 3. 12. 2021. Členství v radě vnímáme jako příležitost přinášet podněty v oblasti podpory a rozvoje podnikání a inovací, které sbíráme při aktivitách inovačního centra.

Share this post
rada
RVVI
výzkum
inovace
členství
účastníme se