Transformátor II

March 17, 2022

Dne 2. 11. 2021 jsme se účastnili společenského večera, jehož nosným tématem byla transformace kraje.

Akce se účastnili senátoři, poslanci, zástupci měst, firem a dalších důležitých osob pro proces transformace kraje.

INION měl možnost prezentovat, jakým způsobem aktivity inovačního centra přispívají k transformaci.

Podpora podnikání a podnikatelů je klíčová pro transformaci. To byla zpráva, kterou jsme se prostřednictvím naší krátké prezentace snažili hostům předat.

Share this post
transformace
spravedlivá transformace
účastníme se