Projekt

Akvaponická laboratoř

Aquaponická laboratoř bude sloužit jako zázemí pro výzkum a vývoj technologií pro aquaponické systémy. Zároveň bude laboratoř sloužit pro vzdělávání různých cílových skupin (studentů, veřejnosti, podnikatelů, výzkumných pracovníků) v oblasti ekologie, hospodaření s vodou a efektivního využití alternativních zdrojů energie. Pilotní provoz bude trvat cca 6 měsíců. Laboratoř bude zaměřena zejména na ranná stadia produkce, kde bude probíhat výzkum a měření. Laboratoř bude nabízet i službu analýzy kvality a testování parametrů vody. Vedlejším produktem testovací a výzkumné aquaponické laboratoře bude i samotná produkce zeleniny a ryb.