Projekt

PROGRAM OVACE

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO KULTURNÍ A KREATIVNÍ ODVĚTVÍ nebo-li PROGRAM OVACE pomáhá kreativcům a organizacím sdružující kreativce s rozjezdem nových produktů, služeb či projektů.

Program OVACE posiluje kapacity asociací, oborových organizací, sítí a platforem prostřednictvím zkvalitnění byznysových a podnikatelských kompetencí.

Rozvojový program pro kulturní a kreativní odvětví (Program OVACE) organizuje Inovační centrum INION ve spolupráci s norským partnerem Entreprenerdy.

Vice informací na webu: OVACE.CZ

Tento projekt je financován grantem z EHP a Norských fondů, program Kultura.

Inion logo
image001
EEA_grants@4x-1-4