Time for business

Projekt Time for business, ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, si klade za cíl propojit místní podnikatele s mladými středoškoláky v Karlovarském kraji. Jeho hlavním posláním je motivovat studenty k zůstatku v regionu a ukázat jim podnikání jako reálnou kariérní možnost.

Co projekt nabízí:

  • Besedy s Místními Podnikateli: Organizace setkání s úspěšnými podnikateli z Karlovarského kraje, kde studenti mohou získat inspiraci a praktické rady přímo od těch, kdo již v podnikání uspěli.
  • Představení Podnikatelských Příběhů: Podnikatelé sdílí své osobní příběhy, výzvy, kterým čelili, a jaké kroky vedly k jejich úspěchu, což poskytuje studentům realistický pohled na podnikání.
  • Podpora Začínajících Podnikatelů: Nabídka cílené podpory a poradenství pro studenty, kteří mají zájem o založení vlastního podnikání, včetně informací o dostupných zdrojích a nástrojích pro začínající podnikatele.
  • Příležitost pro Síťování: Poskytuje platformu pro studenty k navázání kontaktů s místními podnikateli, což může otevřít dveře k budoucím stážím, pracovním příležitostem nebo mentorství.
  • Motivace Zůstat v Regionu: Projekt má za cíl ukázat studentům možnosti a příležitosti pro podnikání přímo v jejich domovském regionu, což je motivuje zůstat a přispět k jeho rozvoji.Time for business je otevřený všem školám v Karlovarském kraji a do budoucna plánuje nejen rozšíření počtu besed a workshopů, ale také představuje nové formáty a přístupy k podpoře mladých podnikatelů. Projekt představuje jedinečnou příležitost pro středoškoláky, kteří se zajímají o podnikání, poskytující jim cenné informace, inspiraci a podporu přímo od zkušených podnikatelů z jejich regionu.