Jak připravit Podkrušnohoří na přežití sucha i přívalových dešťů

Datum:
7/3/2023
Čas:
9:00
Místo:
Inovační centrum INION, Drahomířino nábřeží 197/16, 360 01 Karlovy Vary
Stáhnout do kalendáře: 
Kalendář GoogleIcal
Vstupné:
Organizátor:

Přijďte s námi diskutovat otázky připravenosti západního regionu Česka na rizika sucha, přívalových dešťů a dalších extrémů počasí vyvolaných klimatickou změnou, kterým bude nejen Podkrušnohoří v budoucnu mnohem častěji čelit. Přijďte se inspirovat příklady dobré praxe a zjistit, kde jsou k dispozici dotační příležitosti.

Komu je akce určena:

starostům, místostarostům a zastupitelům obcí a měst
vedoucím zaměstnancům obecních úřadů (tajemníkům, vedoucím odborů ad.)
vedoucím zaměstnancům městských firem a příspěvkových organizací

Seminář nese ve svém názvu Podkrušnohoří, problémy, které ho sužijí, se však týkají celé České republiky. Proto je seminář otevřen všem zájemcům i z jiných krajů.

Co můžete očekávat:

příležitost k inspiraci příklady dobré praxe v oblasti opatření proti dopadům extrémů počasí (horka, sucha, přívalové deště apod.)
informace o dotačních příležitostech a technické pomoci
prostor k vyjádření a formulaci doporučení pro centrální orgány veřejné správy

Akci pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s Paktem starostů a primátorů (Covenant of Mayors) a Ministerstvem životního prostředí.

Registrace