Potřebujete najít tu správnou cestu v některé z těchto oblastí?

Obchodní strategie

Jak rozvinout nový produkt či službu?
Kde najít nové zákazníky či trh?
Jak zajistit smysluplný růst firmy?

Finance

Jak zajistit finanční zdraví firmy?
Jaké finanční ukazatele sledovat?
Jak zajistit vhodné financování podniku?

Marketing & Obchod

Co to znamená se více orientovat na zákazníka?
Jak nastavit obchodní cíle?
Jak automatizovat vedení vztahů se zákazníkem?

Lidské zdroje

Jak nastavit firemní kulturu?
Jak efektivně komunikovat v rámci týmu?
Jak rozvíjet a motivovat lidi?

Organizace & Procesy

Jak zefektivnit organizační procesy ve firmě?
Jak se stát rychlejší a flexibilnější?
Jak nastartovat inovační aktivity ve firmě?


V duchu této filozofie a s cílem podporovat prosperitu firem v Karlovarském kraji, nabízíme konzultační služby poskytované našimi odborníky. Jsme připraveni poskytnout vám individuální poradenství a expertní náhled na vaše podnikání, a to jak v rámci jednorázových konzultací, tak i prostřednictvím dlouhodobější spolupráce. Konzultace jsou vhodné pro OSVČ, mikro a malé podniky a startupy.