Služby

Poradenství

Obchodní strategie

Jak rozvinout nový produkt či službu?
Kde najít nové zákazníky či trh?
Jak zajistit smysluplný růst firmy?

Finance

Jak zajistit finanční zdraví firmy?
Jaké finanční ukazatele sledovat?
Jak zajistit vhodné financování podniku?

Marketing & Obchod

Co to znamená se více orientovat na zákazníka?
Jak nastavit obchodní cíle?
Jak automatizovat vedení vztahů se zákazníkem?

Lidské zdroje

Jak nastavit firemní kulturu?
Jak efektivně komunikovat v rámci týmu?
Jak rozvíjet a motivovat lidi?

Organizace & Procesy

Jak zefektivnit organizační procesy ve firmě?
Jak se stát rychlejší a flexibilnější?
Jak nastartovat inovační aktivity ve firmě?

Co mohu od konzultací očekávat?

 • Nezaujatý pohled na mé podnikání - konzultant má nadhled a všímá si věcí, které vám uniknou, pokud jste v problematice příliš ponořeni
 • Pomoc s optimalizací provozu a nákladů - reálná úspora v době krize
 • Management lidských zdrojů - analýza silných a slabých stránek týmu, strategie další práce s týmem, důraz na efektivitu a lidský přístup
 • Pomoc při zpracování důležitých analýz a plánů (business plán, BCG matice, Paretova analýza, aj.) a implementace do strategie
 • Paretova analýza - zjištění, které aktivity pro vás mají největší přínos
 • Vyhodnocení ziskovosti produktů - na co se soustředit, co vydělává, kde srazit náklady atd.
 • BCG matice
 • Vytvoření nebo revize business plánu - abyste věděli, jak to bude vypadat finančně v příštích měsících a letech
 • Úprava strategie firmy na základě těchto dat a jasný plán na její implementaci do praxe
 • Pochopení a získání strategického pohledu na podnikatelské prostředí, ve kterém podnikám
 • Pomoc s optimalizací provozu a nákladů - reálná úspora v době krize
 • kapitál
 • pracovní síla
 • zákazníci
 • Pohled na to, jak přistupovat k inovacím

Na co se v rámci konzultací připravit?

 • nejprve proběhne úvodní konzultace - ta bude o pochopení a navnímání situace ve vaší firmě - popíšete nám svůj provoz, lidi, kteří za firmou stojí, finanční výsledky, a problémy, které vás trápí, a na co se nyní potřebujete zaměřit
 • společně s konzultantem se pak domluvíte na dalších konzultacích včetně jejich obsahu a co bude potřeba si na ně připravit (pravděpodobně se vás budeme ptát na otázky ohledně firmy, nad kterými jste nikdy nepřemýšleli, a bude potřeba si je promyslet 🙂)
 • domluvíme se na drobných změnách, které mezi sezeními ve firmě uděláte, a vyhodnotíme si pak jejich dopady
 • viditelných výsledků dosáhneme již během několika sezení (každé bude trvat cca 2-3 hodiny) - první změny ve firmě pocítíte již po 2. konzultaci
 • poskytujeme ale také jednorázové např. 1h konzultace na téma, které vás nyní pálí, a potřebujete se o něm poradit
 • Cena za hodinu konzultace s expertem je 1500 Kč

Krize může podnikatele oslabit, nebo se na ní mohou svézt jako na vlně, která je neohrozí. Získají nové zkušenosti a vyjdou z krize se zdravější, efektivnější firmou. Štěstí přeje připraveným.

Protože chceme, aby firmy v Karlovarském kraji vyšly z krize co nejlépe, nabízíme vám k dispozici naše experty. 

Rádi s vámi probereme situaci ve vašem podnikání - ať už jednorázově nebo v rámci dlouhodobé spolupráce.